Általános Szerződési Feltételek

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelésen túl egyéb technikai beállításokat a futó kampány időtartama alatt a DACE Zrt. abban az esetben tud biztosítani, ha az a kifutás időtartamát és a felületek kapacitásait hátrányosan nem befolyásolja. A DACE Zrt. a megrendelt kampányok indulási időpontjait írásban rögzíti. A hirdető hibájából nem induló kampányok (nem beérkező anyag miatt) volumenei feleződnek 30 naponta, max. 6 hónap múlva már nem kifuttathatóak. Ettől eltérni kizárólag e-mailen egyeztetve és mindkét fél beleegyezésével lehetséges, a DACE Zrt. ilyen esetekben a megrendelőre hivatkozva minden esetben a fentiek szerint járhat el. Kampányok lefutását szüneteltetni csak mindkét fél beleegyezésével és jóváhagyásával lehetséges, a DACE Zrt. ilyen esetekben a megrendelőre hivatkozva minden esetben elutasíthatja a kérést. Amennyiben mégis ilyen helyzet adódik, úgy a régi megrendelő érvénytelenítése szükséges és a megmaradt mennyiséget új együttműködés keretein belül kell lehirdetni, 3 hónapon belül.

A folyamatos kapcsolattartást a DACE Zrt. minden kampány esetében (AV, CT) garantálja, amennyiben nem érkezik adott CT kampányok elmaradásaira válasz 24 órán belül az ügyfelek részéről, és a számok elmaradnak a várt eredményektől, a DACE Zrt. az alábbiak szerint konvertálhatja át a CT kampányokat AV kampányokra: oldalanként min. 0.1-0.5, erotikus felületeken: 0.2, mobil felületen: 0.5 CT% CT->AV átváltással. Ha az ügyfél zónát akar futtatni, akkor AV alap kerülhet minden esetben a megrendelőre. A feltüntetett kedvezményes árat együttes és a jelzett időszakban történt felhasználás esetén a Megbízott garantálja. Ettől eltérő esetben a megrendelés írásos módosítására van szükség.

A kampányok időtartama alatt a Megbízott kérésre hozzáférést biztosít a látogatottsági adatokról.

Adott kampányoknál maximum hetente egy alkalommal tudunk kreatívokat cserélni, ezekben az esetekben is kérjük a cserélendő kreatívokat leadni a kampány elején. Amennyiben nem érkeznek meg, a megrendelő tudomásul veszi, hogy 3-5 napon belül történhet meg a kreatívok cseréje. Amennyiben a kreatívok tartalma nem megfelelő vagy nem igazodik az oldalhoz, úgy a DACE Zrt. kérheti ezek módosítását.

eDM-ek esetében legalább egy héttel a kiküldés előtti nappal kérjük a kreatívok leadását, amennyiben ez nem történik meg, úgy nem tudjuk garantálni az előre egyeztetett időpontot. Ha a kreatív későn érkezése miatt az előre egyeztetett időpontban nem tud megtörténni a kiküldés, akkor a DACE Zrt. a soron következő szabad időpontra tesz javaslatot.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy adatokat az Adverticum Zrt által működtetett Adverticum AdServer hirdetés-kiszolgáló rendszer rögzíti és kijelenti, hogy az ott közölt eredményeket hitelesnek fogadja el. A kampányok végén a Megbízott írásos statisztikát küld a kampány eredményességéről. A hirdető az Adverticum statisztika megérkezésével és a mellé egyidejűleg megkapott teljesítési igazolással igazolja a kampány teljesülését, és tudomásul veszi, hogy ezután már semmilyen egyéb igényt nem támaszt fel a lehirdetett és lezárult kampány kapcsán.

Amennyiben a Megbízó rendelését bármely okból visszavonja, vagy attól eláll a Megbízottnak fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

1. Ha a megrendelés írásban megtörtént, de a kampány nem került elindításra, úgy a Megbízott jogosult a kedvezményes csomagár 40%-ára.
2. Ha a megrendelés írásban megtörtént és a kampány is elindításra került, úgy a Megbízott a már teljesített szolgáltatások díjaira jogosult.

A megrendelőlap a felek közötti szolgáltatás értékesítésre irányuló megbízási szerződés megkötésére szolgál, azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megrendelőlap tartalma - különösen, de nem kizárólagosan a megbízási díj mértéke - üzleti titkukat képezik és egyik fél sem jogosult az abban foglaltakat harmadik személy tudomására hozni.

REKLÁMKÖZZÉTEVŐI NYILATKOZAT

A Reklám Közzétevője a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdés alapján kijelenti, hogy a Reklámközvetítő (továbbiakban Megrendelő), és a Közzétevő közt 2017. március 31-ig létrejött megrendelések alapján a Közzétevő a reklámadó alanyának minősül, reklámadó-fizetési kötelezettség nem terheli.

Utolsó frissítés: 2017. október 2.